REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “GRĂTAROMANIA

Art 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “GRĂTAROMANIA”

1.1 Concursul cu titlul „GRĂTAROMANIA” (denumit in continuare „Campania”) este organizat şi desfăşurat de La Provincia, prin societatea CARMISTIN INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Bucuresti, Soseaua Bucuresti Ploiesti nr. 172-176 B, sector 1, avand CIF RO 31627507, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/3998/2014, prin dl Binder Ettien Tiberiu.  

1.2 Scopul prezentei Campanii este acela de a pune imaginatia romanilor la contributie in privinta secretelor culinare romanesti, identificarii celui mai bun loc de facut gratarul, de a-i scoate din rutina si de a aduce brand awareness brandului La Provincia.

1.3 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

1.4  Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, pe web site-ul Organizatorului, respectiv https://laprovincia.ro/, cat si pe pagina de Facebook La Provincia, la sectiunea Notes. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile prezentului Regulament Oficial, urmând ca modificările respective  să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe web site-ul Organizatorului, cu un numar minim de 2 zile inainte de inceperea concursului.

1.5  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, « Campania » poate fi mediatizata, inainte dar si pe parcursul derularii acesteia, in scopul informarii publicului si inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ ce vor putea fi difuzate/publicate prin mijloace de informare precum presa scrisa, radio si/sau online. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi completate si interpretate obligatoriu in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

dxe

Art 2.  DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania va incepe la data de 22.04.2019, ora 20:00 si se va finaliza la data de 30.06.2019, ora 23:59.

Art 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania organizată se desfăşoară pe site-ul La Provincia, respectiv: https://laprovincia.ro .

Art 4.  PREMIILE ACORDATE IN CADRUL CAMPANIEI

Premiile ce se vor acorda in prezenta Campanie sunt premiile prezentate de organizatorii Concursului, atat pe pagina de Facebook La Provincia, cat si pe site-ul https://laprovincia.ro/.

Art. 5.   DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Au drept de participare la Concurs toti cei care acceseaza site-ul La Provincia, au peste 18 ani si au cetatenie romana, domiciliul stabil in Romania, care accepta conditiile prezentului Regulament.

5.2 În cazul în care câştigătorul premiului este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui, incluzând semnarea de către tutore a unei declaraţii, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură, legate de premiul şi de participarea persoanei respective la aceast concurs.

5.3 MODALITATEA DE INSCRIERE

Inscrierea se face cu respectarea mecanismului de mai jos:

  1. Participantii vor completa integral formularul publicat pe site-ul https://laprovincia.ro/grataromania/inscriere urmand ca toate datele inregistrate sa se salveze intr-o baza de date unitara.
  2. Fiecare Participant va avea dreptul sa se inscrie o singura data, citeriul de verificare va fi adresa de e-mail indicata in formularul mentionat la art. a) de mai sus.
  3. Administratorul site-ului pe care se fac inscrierile va verifica adresa locului de gratar recomandat, acesta avand dreptul fie de a-l publica, fie de a-l refuza.  In oricare dintre cele doua situatii, participantul va primi un e-mail prin care este anuntat ca locul de gratar propus a fost publicat pe site-ul https://laprovincia.ro/ impreuna cu recomandarea aferenta afisata in sectiunea “Participanti”.

*            Prin “publicarea locului de gratar” intelegem adaugarea pe harta a pinului locatiei respective. In situatia in care locatia a fost deja recomandata, atunci pinului respectiv i se adauga o noua recomandare. 

 ** Prin completarea formularului publicat pe site-ul https://laprovincia.ro/grataromania/inscriere participantul isi da acordul ca propunerea sa inscrisa/inregistrata si/sau mesajul lasat in scopul participarii la concurs, precum si numele complet sa fie publicate si folosite pe toata durata campaniei.

Art 6.  ACORDAREA PREMIILOR

Castigatorii premiilor vor fi desemnati prin intermediul unui soft online, de tip random, dupa cum urmeaza:

Etapa I – Premiile saptamanale aferente perioadei: 22.04.2019 – 30.06.2019

 In fiecare saptamana din cele 10 (zece) enumerate mai jos, vor intra in concurs doar participantii care s-au inscris si au fost acceptati in cursul saptamanii respective.

SaptamanaPerioada inscriereData anunt castigatoriPerioada livrare premii
122.04.2019 - 28.04.201907.05.201908.05.2019 - 13.05.2019
229.04.2019 - 05.05.201910.05.201913.05.2019 - 19.05.2019
306.05.2019 - 12.05.201917.05.201920.05.2019 - 26.05.2019
413.05.2019 - 19.05.201924.05.201927.05.2019 - 2.06.2019
520.05.2019 - 26.05.201931.05.201903.06.2019 - 09.06.2019
627.05.2019 - 2.06.201907.06.201910.06.2019 - 16.06.2019
703.06.2019 - 09.06.201914.06.201917.06.2019 - 23.06.2019
810.06.2019 - 16.06.201921.06.201924.06.2019 - 30.06.2019
917.06.2019 - 23.06.201928.06.201901.07.2019 - 07.07.2019
1024.06.2019 - 30.06.201905.07.201908.07.2019 - 14.07.2019

Premiile acordate in aceasta etapa sunt urmatoarele :

30 bucati tricouri/ saptamana

30 bucati sepci/ saptamana

1 x set picnic/saptamana

1 x set tacamuri/saptmana

Etapa II – Premiile unice care vor fi extrase in data de 01.07.2019:

1 x grill

Perioada inscriereData anunt castigatoriPerioada livrare premiu
22.04.2019 - 30.06.201915.07.201901.08.2019

1 x o vacanta in Maramures, pentru toata familia (maxim 2 parinti + 2 copii), intr-o perioada stabilita de comun acord cu castigatorul.

*Vacanta va avea o valoare maxima de 4 000 de lei (TVA inclus), suma care va include contravaloare cazare + transport. Cazarea se va stabili de comun acord cu castigatorul, modalitatea de transport precum si numarul de zile petrecute in vacanta.

Termenul maxim de acordare a acestui premiu este Octombrie 2019.

Perioada inscriereData anunt castigatoriPerioada livrare premiu
22.04.2019 - 30.06.201915.07.201915.07.2019-30.10.2019

Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook La Provincia, precum si pe site-ul https://laprovincia.ro/ .

Valoarea maxima comerciala, estimativa, totala a premiilor oferite in cadrul concursului este de 21 630 Lei.

6.1. La extragerea organizata in cadrul Etapei II vor participa toate persoanele care s-au inscris pe site pe intreaga perioada de derulare a concursului (pana la data de 30.06.2019 inclusiv) indiferent daca acestia au castigat sau nu unul sau mai multe din premiile saptamanale acordate in Etapa I.

6.2. Premiile care se vor acorda in prezenta Campanie, nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea acestora in bani.

6.3. Transmiterea premiilor se va face prin curierat rapid, la adresa indicata de participant in formularul de incriere, doar dupa verificarea si validarea indeplinirii tuturor conditiilor de participare / inscriere la prezenta Campanie.

6.4. În cazul în care câştigătorii refuza primirea si/sau nu semnează dovada primirii coletului aceştia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate nefăcând obiectul unei noi trageri la sorţi.

6.5. La tragerea la sorți participă toate înscrierile din perioada concursului. Se va extrage 1 potențial câștigător și 5 rezerve. În cazul în care un potențial câștigător nu poate fi anunțat sau nu poate fi validat, din orice motiv, în termenele și în condițiile stipulate in prezentul Regulament, se va apela la rezervă, în ordinea extragerii și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare.

Numele și prenumele câștigătorului in urma extragerilor cât și premiul câștigat vor fi publicate, în termen de maxim 20 (douazeci) zile lucratoare de la data validării, pe pagina web a Organizatorului.

Totodata, prevederile prezentului articol sunt aplicabile si in situatiile in care participantii desemnati castigatori refuza primirea premiilor, din orice motiv.  

Art 7. LIMITAREA RASPUNDERII

7.1 Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câstigător si/sau de către persoanele care îl reprezinta legal în legătură cu premiul câstigat.

7.2 Organizatorul nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate in cadrul Campaniei, acestea fiind in sarcina producatorilor / distribuitorilor / furnizorilor care comercializeaza produsele / presteaza serviciile acordate sub forma de premii in cadrul Campaniei.

7.3 Premiile vor fi acordate conform prezentului Regulament de catre Organizatori. Participarea la acest concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

7.4 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Participarea in aceasta Campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionată si irevocabila la termenii acesteia.

7.5 Persoanele desemnate castigatoare pentru premiile acordate in prezenta campanie se obliga sa colaboreze cu reprezentantii Organizatorului si/sau ai Partenerilor in ceea ce priveste formalitatile necesare pentru a putea beneficia de premiul castigat.

7.6. Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

7.7. Eventualele contestații vor fi luate în considerare pe perioada concursului și timp de 5 (cinci) zile dupa tragerea la sorți. Orice contestații făcute sau sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Art 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1 Organizatorul nu are nici o obligatie in ceea ce priveste taxele si impozitele.

8.2 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 9 NU SE POATE OPTA PENTRU PRIMIREA CONTRAVALORII IN BANI A PREMIULUI.

9.1. În cadrul acestei Campanii nu este posibilă înlocuirea/schimbarea premiilor oferite cu contravaloarea acestora în bani si / sau alte premii si / sau alte beneficii de catre Organizator. Castigatorii sunt singurii beneficiari ai premiilor, neputand transfera acest drept catre alte persoane.

Art 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente

Art 11. DISPOZITII FINALE

11.1 Prin participarea la Campanie participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi.

11.2 In cazul in care, in urma unor verificari, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda niciun premiu participantilor.

11.3 In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea acestei Campanii.

11.4 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament Oficial de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati, cu publicarea modificarilor prin mijloacele de informare (pagina de facebook si website)

11.5 Dreptul de proprietate asupra premiului aparţine în exclusivitate câştigătorului care îndeplineşte toate condiţiile impuse de Regulament. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: - Înregistrările trimise în afara perioadei concursului ; - Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii în vederea contactării și atribuirii premiului; - Imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de premiu din motive ce nu țin de Organizator; - Situațiile în care numărul de telefon de pe chestionar nu poate fi identificat și ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanții la concurs; - Eventuale accidente apărute pe durata de desfasurare a vacantei; - Valabilitatea documentelor de călătorie (pașaport/carte de identitate)- Asigurarea de călătorie . Acestea intră exclusiv în sarcina câștigătorului.

Art 12. PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si Agenția implicată în organizarea Concursului se obligă să respecte prevederile:

∙ REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în continuare „GDPR”);

∙ Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002;

∙ Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 6

∙ Codului Civil român, precum si a tuturor actelor normative în vigoare care se aplică derulării acestui concurs.

12.2. Prin înscrierea în Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare, înțelegând pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor câștiga, participanții acceptă că, pentru îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, numele acestora și premiul câștigat vor fi făcute publice în condițiile menționate mai sus în prezentul Regulament. Aceste informații vor fi menținute atâta vreme cât este necesar pentru ca participanții să formuleze contestații, în condițiile art. 7.7.

12.3. Înscrierea în Concurs, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colectează sunt: nume, prenume, localitatea de domiciliu, telefon, adresa de e-mail, semnătura, imaginea (fotografia) si CNP-ul.

12.2. Scopul colectării și prelucrării datelor personale menționate la art. 12.3 de mai sus îl reprezintă: înscrierea în Concurs, derularea Concursului, validarea câștigătorului, atribuirea premiului, înmânarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul câștigat, marketing, imbunatatirea serviciilor/produselor pe care le oferim clientilor nostri, apararea interesului nostru legitim, soluționarea eventualelor reclamații referitoare la derularea Concurs, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum și îndeplinirea de către Organizator și Împuterniciți a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

12.3.Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi păstrate exclusiv pe durata Concursului, urmând ca acestea să fie șterse din bazele de date ale Organizatorului și Împuternicitului după scurgerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la finalizarea Concursului, cu excepția cazurilor în care pentru îndeplinirea unor obligații legale, a unor interese legitime ale Operatorului și/sau ale Împuternicitului sunt necesare durate mai mari de păstrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi șterse din 7 sistemele și evidențele Operatorului și/sau Împuternicitului și/sau vor lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât identificarea Participanților în baza acestora să nu mai fie posibilă. Datele cu privire la câștigători colectate în virtutea prezentului Concurs sunt stocate de către Operator și Împuternicit pentru o perioadă care nu va depăși prevederile impuse de legislația în domeniu, luându-se ca reper maxim termenul general de prescripție de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar în cazul datelor necesare pentru evidențele contabile, 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare.Furnizarea de date cu caracter personal efectuată în virtutea prezentului Concurs reprezinta o obligație contractuală (contractul, în acest caz, fiind reprezentat de relația dintre Organizator și participant ca urmare a înscrierii voluntare a acestuia în Concurs), participantul fiind obligat să furnizeze datele personale întocmai pentru a putea participa la Concurs, dar și o obligație legală, Organizatorul fiind obligat să solicite date personale pentru a respecta obligațiile impuse de legislație în vigoare (cum ar fi, dar fără a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilității nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață). În cazul nerespectării acestor obligații contractuale și legale, persoanele doritoare nu se vor putea înscrie în concurs, iar odată înscrise, nu vor putea fi încluse în tragerea la sorți și nu vor putea beneficia de premiul pus in joc.

12.4. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le conferă Participanților și câștigătorului, în calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”): A. Dreptul de acces la date (1) Orice Persoana Vizată are dreptul de a obține de la Operator confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obținerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionată la Secțiunea 1 din Regulament. (2) Persoana Vizată are acces la urmatoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; 8 (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. (3) Operatorul furnizează gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care Persoana Vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. B. Dreptul la rectificare : se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizată. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare. C. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) Persoana Vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) Persoana Vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, D. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri: (i) Persoana Vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) Persoana Vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective. În cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Operator și/sau Împuterniciții acestuia doar în anumite scopuri. E. Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care pe parcursul derulării concursului și a efectelor acesteia Organizatorul se schimbă, Persoana Vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a transmis Organizatorului inițial într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a solicita transmiterea directă a acestor date noului organizator, fără obstacole din partea Organizatorului inițial. F. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o masură semnificativă. Cele menționare anterior nu se aplică dacă prelucrarea automată este necesară încheierii sau executării unui contract cu Organizatorul, dacă Organizatorul are o autorizație în acest sens și dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod explicit. G. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația particulară a Persoanei Vizate în orice moment, față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. În cazul exercitării obiecțiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formulează obiecțiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia. H. Dreptul de a formula plângere: Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legatură cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.

12.5 Toate drepturile enumerate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Organizatorului, menționat în preambul, sau la adresa de e-mail: dpo@carmistin.ro, juridic@carmistin.ro . 

Organizator,

La Provincia – CARMISTIN INTERNATIONAL SRL

Prin Administrator

Binder Ettien Tiberiu

Ce trebuie să faci ca să intri în concurs

LaProvincia te recompensează pentru recomandarea ta!

Premiul cel mare

Marele premiu

O excursie de poveste în Maramureș

Premiul I
1X

Grill profesional pentru Grataragiul șef

Premiul II
10X

1/săptămână. Kit pentru un grătar în 4

Premiul III
10X

1/săptămână. Set complet de tacâmuri pentru grătarul perfect